Search for property

Teren Intravilan 295 MP Asfalt Utilitati Popesti Leordeni Comision 0 %

Oferta a fost vanduta/inchiriata

ID oferta: 984
Actualizat la 20 Octombrie 2021
Pret vanzare
€ 29,500
Pret/mp
€ 100
Localitate
Popesti-Leordeni
Suprafata teren
295 m2
Front
14.75 ml / nr fronturi 1
Localizare
Intravilan
Deschidere
14.75 ml
Tip teren
Construibil
Actualizat la
20 Octombrie 2021
Vizualizari
144Descriere oferta

Oferta de la finalul verii: teren intravilan în zona Popești-Leordeni cu suprafața de 295 mp, străzi asfaltate și pachet de utilități complet!  

 

Sezonul nunților pare că este în toi, dar știți ce urmează după fericitul eveniment din viața tinerilor proaspăt căsătoriți? Da, ați ghicit bine: achiziționarea unei locuințe sau a unui teren pe care aceștia să își poată construi casa visurilor. Sprijinim din toată inima tinerii care vor să investească banii în acțiuni cu adevărat de viitor, așa cum este ridicarea unei case pe un teren cât mai bun. Însă, dincolo de acest aspect, unul din cele mai importante aspecte care sunt luate în considerare în acest punct este proximitatea față de marile orașe. Așa că, avem o ofertă de neratat pentru dumneavoastră și, astăzi, vă propunem spre vânzare acest teren intravilan, situat în zona Popești-Leordeni.

Desigur, oferta noastră se adresează oricui, însă ne-am propus să începem cu un exemplu care se află la îndemâna oricui în această perioadă din an. În plus, tinerii sunt cei care doresc să pornească propriu-zis de la zero, întrucât persoanele care au perspective de afaceri aici doresc să aibă deja o clădire unde să își desfășoare activitatea. Și la acest capitol, dispunem de suficiente oferte pentru dumneavoastră, însă acum ne propunem să ne concentrăm atenția asupra acestui teren. Așadar, acesta are o suprafața totală de 295 mp și o deschidere a terenului de 14.75 ml către str. Dezrobirii, care este strada este asfaltată. De asemenea, terenul are o lungime de 20.00 m, fiind drum de acces asfaltat până la teren. După cum puteți constata, terenul se află într-o zonă ușor accesibilă cu mașina, și nu numai.

Datorită faptului că toate străzile care împrejmuiesc terenul sunt asfaltate, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la faptul că vă veți face mașina de comandă până ajungeți la serviciu în oraș, astfel încât să pară că veniți de undeva de la țară, nu de la câțiva km de București. Spunem acest lucru deoarece sunt localități situate la doar 5-10 km de capitală, însă nu au drumuri asfaltate în anul 2021, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru locuitorii din zonă, mai ales în sezonul ploios când drumurile devin, efectiv, impracticabile.

Pe de altă parte, un alt punct de interes pentru viitorul proprietar este legat de pachetul complet al utilităților din zonă. Așadar, nici din acest punct de vedere nu trebuie să vă faceți griji, întrucât chiar lângă teren sunt principalele utilități de care veți avea nevoie: apă curentă, gaz, canalizare, branșament electric (lipsește doar contoarul electric) etc. Astfel, din acest punct de vedere chiar veți putea fi norocos, pentru că vă puteți racorda de îndată la toate aceste utilități de bază.

În altă ordine de idei, cei care vor alege să vizioneze acest teren vor fi dornici să vadă împrejurimile, iar asta pentru că este important să știm măcar dacă mai sunt vecini în zonă și cât de liniștită este de regulă. Astfel, aflați că în această zonă locuiesc persoane cu un statut profesional înalt, zona este extrem de liniștită, iar gradul de infracționalitate este scăzut datorită faptului că terenul este situat ceva mai departe de arealul intens circulat din localitatea Popești-Leordeni. Deci, dacă vă doriți să aveți o casă situată într-un colțișor cât mai liniștit, astfel încât măcar la finalul zilei să vă puteți bucura de câteva ore de pace, acest loc este perfect!

Destinație teren: Așa cum am menționat încă de la început, acest teren poate avea multiple întrebuințări. Astfel, poate fi folosit pentru a construi o casă/vilă pentru un cuplu la început de drum sau chiar pentru o familie numeroasă, care își dorește să se mute de la apartament la casă din dorința de a avea mai mult spațiu, fiind în același timp aproape de București. În altă ordine de idei, acest teren poate fi folosit pentru a ridica aici o clădire de birouri, mai ales datorită faptului că apropierea față de capitală permite desfășurarea unei afaceri în această zonă.

Caracteristici zonă: Dacă veți alege să fiți chiar dumneavoastră proprietarul acestui teren, trebuie să știți că, deși este situat ceva mai departe de agitația citadină, în zonă veți avea posibilitatea de acces la magazine (Mega Image, Shop&Shop, Profi, Easy Shop), grădiniță (Disney Junior), școli (Apollo Kids), restaurante (NOD Urban Food), instituții medicale (Apolo Med Center), dar și EasyBox Emag Biruinței.

 

Alege să faci o investiție corectă cu noi, iar visurile tale pot prinde mai mult contur. De cele mai multe ori, alegerile înțelepte se fac când nu stai să te gândești de zece ori, ci o dată și bine. Credeți-ne că merită fiecare bănuț!

Oferta propusă este cu reprezentare exclusivă și comision 0%.

 

 

Land of 295 M2 within the built-up area Asphalt Utilities Popesti Leordeni Commission 0%

End of summer offer: land within the built-up area in Popești-Leordeni region with an area of ​​295 m2, paved streets and a complete package of utilities!  

 

The wedding season seems to be at its height, but do you know what follows after the happy event in the life of the newlyweds? Yes, you guessed it: buying a house or land on which they can build their dream home. We wholeheartedly support young people who want to invest money in truly future actions, such as building a house on the best possible ground. But beyond that, one of the most important aspects to consider at this point is the proximity to big cities. Therefore, we have an unmissable offer for you and, today, we offer for sale this land within the built-up area, located in the Popești-Leordeni region.

Of course, our offer is addressed to everyone, but we set out to start with an example that is available to anyone at this time of the year. In addition, young people are those who want to start from scratch, since people who have business prospects here already want to have a building where they can carry out their activity. And in this regard, we have enough offers for you, but now we intend to focus on this land. Therefore, it has a total area of ​​295 m2 and a land opening of 14.75 linear meters to Dezrobirii Street, which is a paved street. Also, the land has a length of 20.00 m, being a paved access road to the land. As you can see, the land is located in an area easily accessible by car, and not only.

Due to the fact that all the streets surrounding the land are paved, you do not have to worry about the fact that you will make your car used to get to work in the city, to look like you came from somewhere in the countryside, not from a few kilometers from Bucharest. We mention this because there are localities located only 5-10 km from the capital, but they do not have paved roads in 2021, which is a big problem for the inhabitants of the area, especially in the rainy season when the roads become literally impracticable.

On the other hand, another point of interest for the future owner is related to the complete package of utilities in the area. Therefore, from this point of view, you do not have to worry either, because right next to the land there are the main utilities you will need: running water, gas, sewerage, electricity connection (only the electric meter is missing) etc. Thus, from this point of view you will be lucky, because you can immediately connect to all these basic utilities.

In other words, those who choose to view this land will be eager to see the surroundings, and this is because it is important to know at least if there are neighbors in the area and how quiet it is usually. Thus, we can tell you that people with a high professional status live in this area, the area is extremely quiet, and the degree of criminal activity is low due to the fact that the land is located a little further from the heavily trafficked area of ​​Popești-Leordeni. Therefore, if you want to have a house located in a quiet corner, so that at least at the end of the day you can enjoy a few hours of peace, this place is perfect!

Destination of the land: As we mentioned from the beginning, this land can have multiple uses. Thus, it can be used to build a house/villa for a couple at the beginning of the road or even for a large family, who wants to move from an apartment to a house out of the desire to have more space, being located at the same time near Bucharest. In other words, this land can be used to erect an office building, mainly due to the fact that the proximity to the capital allows a business to be conducted in this area.

Features of the region: If you choose to become the owner of this land, you should know that, although it is located a little further from the hustle and bustle of the city, the area offers you access to shops (Mega Image, Shop&Shop, Profi, Easy Shop), kindergarten (Disney Junior), schools (Apollo Kids), restaurants (NOD Urban Food), medical institutions (Apolo Med Center), but also EasyBox Emag Biruinței.

 

Choose to make a fair investment with us, and your dreams can come into being more easily. Most of the time, wise choices are made when you do not think ten times, but once and for all. Believe us, it is worth every penny!

The proposed offer is with exclusive representation and 0% commission.

Bogdan Marius

Bogdan Marius

Contacteaza agentul


Alte caracteristici

  • Acces Teren: Pietonal, Auto,
  • Acces Utilitati: Pe Teren,

 

  • Alte Caracteristici Teren: Oportunitate de investitie, La Sosea/Bulevard,
  • Strazi Teren: Asfaltate,

 

  • Teren Pretabil: Case / vile, Birouri,
  • Utilitati: Curent, Apa, Canalizare, Gaz,


Pozitionare